Casa cuplata 3

4407

Suprafata desfasurata 399,9 mp

Suprafata construita parter 127mp

Gabarit casa 9,40 / 14,00 m

Gabarit sit 25/21.50 m

Sit minim 537 mp

vestibul 6,4mp
baie 3,5mp
casa scarii 8mp
living + bucatarie 32.7mp
vestibul 6,4mp
baie 3,5mp
casa scarii 8mp
living + bucatarie 32.7mp
Supraf construita etaj + balcon /2  131mp + 10.9mp 141.9mp
Hol 5,3mp
Dormitor 1 10,8mp
dormitor 2 11,3mp
dormitor 3 12mp
baie 4,2mp
balcon 1 5,2mp
balcon 2 5,7mp
Supraf construita mansarda 131mp
dormitor 20mp
depozitare 10mp
baie 4,6mp
dressing 4mp
DISTRIBUIȚI