Casa cu lot ingust 1

19478

Suprafata desfasurata (balcoane 1/2) = 194mp

Suprafata teren minim 371mp

Gabarit teren  11,5 X 32,3m

Suprafata construita 87mp

Gabarite constructie 13,35m X 8,5m

Supraf construita parter 87mp Supraf construita Etaj 81mp + balcoane 1/2 = 107mp
Vestibul 8,1mp Dormitor matrimonial 15mp
Birou 10mp Baie matrimonial 6,6mp
G.S. 3mp Dressing matrimonial 2mp
Living 23mp Dormitor 1 14,4mp
Bucatarie 9mp Dressing Dormitor 1 2mp
Camara 2mp Dormitor 2 11,3mp
C.T. 5,5mp Baie 4,7mp
Hol + Scara 10mp
Balcon Dormitor 2 3mp
Balcon 29mp
DISTRIBUIȚI