Casa cu etaj 9

3507

Suprafata desfasurata cu balcoane/2= 265.25mp

Suprafata desfasurata 232.25mp

Suprafata construita 125mp

Suprafata teren minim 400mp

Gabarit teren 15,5m x 26m

Gabarit constructie 10,5m x 15m

Supraf construita parter 125mp Supraf construita etaj  107,25mp + balcoane/2 = 140,25mp
Hol 37,5p Dormitor 1 13,5mp
Baie 2,6mp Dormitor 2 13,7mp
Living 25,4mp Dormitor Matrimonial 17,3mp
Bucatarie 19,9mp Dressing Matrimonial 10,6mp
Dining 16mp Baie Matrimoniala 8,1mp
Birou 11,95mp Baie 4,7mp
Camara 1,7mp Hol + Scara 19,5mp
Centrala Terminca 7,8mp Balcon/2 33mp
DISTRIBUIȚI