Casa cu etaj 8

10993

Supraf desfasurata 210,5mp + Terasa acoperita 44mp

Suprafata construita 110,5mp + Terase acoperite = 154,5mp

Suprafata teren minim 400mp

Gabarit teren 15,5m x 26m

Gabarite constructie 10,5m X 15m

Supraf construita parter 110,5mp + terase acoperite = 154,5mp Supraf construita etaj  93mp + terasa/2 = 100mp
Vestibul 6,3mp Dormitor 1 14mp
Hol + Scara 9,4mp Dormitor 2 14mp
Baie 4mp Dormitor Matrimonial 18,2mp
Living 45,6mp Dressing Matrimonial 7mp
Bucatarie 14,2mp Balcon Matrimonial 4,7mp
Dining 16mp Baie Matrimoniala 6,1mp
Birou 14mp Baie 5,7mp
Terase acoperite 44mp Hol + Scara 12,3mp
Balcon 9mp
DISTRIBUIȚI