Casa cu etaj 6

3297

Supraf desfasurata = 311.7mp

Suprafata construita 155,5mp

Supraata teren minim 560mp

Gabarit teren  18m x 31m

Gabarit constructie 12m x 20m

Supraf construita parter 155,5mp Supraf construita etaj  121,6mp + terasa/2 = 156,2mp
Vestibul+HOl 17,3mp Dormitor 1 15,6mp
Grup Sanitar 2mp Dressing 7mp
Living 45,65mp Baie 6,5mp
Bucatarie 11mp Dormitor 2 16,8mp
Birou/Dormitor 10.8mp Dormitor Matrimonial 18,5mp
Hol + scara 9,6mp Baie 8,55mp
Centrala Termica 6,2mp Hol 10,7mp
Camara 5,35mp Scara 8,9mp
Dining 10,3mp Terasa 35mp
Garaj 16,3mp Terasa 34,1mp
DISTRIBUIȚI