Casa cu etaj 51

3087

Suprafata desfasurata 242.1mp

Gabarit casa 14.65 / 9.7 m

Gabarit sit 20/22 m

Sit minim recomandat 440 m

Supraf construita parter  124.6mp Supraf construita Etaj + terasae 1/2 108.9mp + 8,6mp = 117.5mp
Vestibul 11mp Scara 8.1mp
Baie 4.9mp Hol 6mp
Dormitor/Birou 13.5mp Dormitor 13.6mp
Living 25.8mp Dormitor 22.7mp
Bucatarie 13.3mp Baie 3.2mp
Camara 3.5mp Dormitor 20.6mp
Scara 10mp Dressing 6.5mp
Spatiu tehnic 7.7mp Baie 7.3mp
Balcon 6mp
Balcon 11.2mp
DISTRIBUIȚI