Casa cu etaj 43

16681

Suprafata desfasurata 303mp + Terasa acoperita 40mp

Gabarit casa 26 / 15 m
Gabarit sit  32/19 m
Sit minim 600 mp

Supraf construita parter 233mp Supraf construita etaj 70mp
Vestibul 11.4mp Hol 2mp
Scara 10mp Scara 10mp
Hol 11.2mp Dormitor 12.2mp
Living 40mp Living etaj 23.8mp
Bucatarie+Dining 24.5mp Baie 4.5mp
Camara 3.3mp balcon 4.3mp
G.s. de gradina 2.7mp
C.T. 14.6mp
G.s. 3mp
Dormitor 1 16.8mp
Baie 6.8mp
Dormitor 2 16.8mp
Dormitor Matrimonial 18.2mp
Baie 5.8mp
DISTRIBUIȚI