Casa cu etaj 27

3333

Suprafata desfasurata 338.5mp

Suprafata construita 173mp

Teren  minim 470mp

Gabarit sit  26m / 18m

Gabarit casa 15m / 13m

Supraf construita parter 173mp Supraf construita etaj 165,5mp
Hol 19,45mp Dormitor 1 13,4mp
Baie 2mp Hol + Scara 17,4mp
Living 34,4mp Baie 8,1mp
Bucatarie 12,6mp Dressing 3,25mp
Dining 12,6mp Dormitor 2 15,5mp
Spatiu Tehnic 7,3mp Dressing 2,7mp
Camara 5mp Baie 8,55mp
Terasa acoperita 22,5mp Dormitor Matrimonial 21,8mp
Birou 19,3mp Dressing 2,7mp
Parcare 52mp Baie 8mp
Terasa 43,6mp
DISTRIBUIȚI