Casa cu etaj 24

1873

Suprafata desfasurata 247,4mp

Suprafata construita 127,4mp

Suprafata teren minim 510mp

Gabarit teren 17,6m x 29m

Gabarit constructie 11,6m x 17,9m

Supraf construita parter 127,4mp Supraf construita etaj  107,25mp + terase/2 = 120mp
Hol 17,3mp Dormitor 1 13,5mp
Grup sanitar 2,6mp Baie 4,7mp
Birou 12mp Dormitor 2 13,7mp
Living + Dining 25,4mp Dormitor matrimonial 17,3mp
Bucatarie 20mp Dressing 12,6mp
Camara 1,7mp Baie 8,1mp
Depozitare 6mp Hol +scara 19,5mp
Sera 10mp Terasa 25mp
Spatiu Tehnic 7,8mp
DISTRIBUIȚI