Casa cu etaj 22

3429

Suprafata desfasurata 213mp

Suprafata construita 122,4mp

Suprafata teren minim 440mp

Gabarit teren 21m x 21m

Gabarit constructie 16m x 10m

Supraf construita parter 122,4mp Supraf construita etaj = 83,75mp + terase/2 = 90,7mp
Hol 17,8mp Dormitor 1 17,4mp
Scara 8,1mp Hol 11,6mp
Living 29mp Dormitor 2 13,7mp
Bucatarie + Dining 20,35mp Baie 4,25mp
Grup Sanitar 4,25mp Baie 6,9mp
Spatiu Tehnic 8mp Scara 8,1mp
Dormitor 11mp Balcon 5,7mp
Balcon 8,2mp
Dressing 2,8mp
DISTRIBUIȚI