Casa cu etaj 16

2002

Suprafata desfasurata 256,7mp

Suprafata construita 125,4mp

Suprafata teren minim 510mp

Gabarit teren 17,6m x 29m

Gabarit constructie 11,6m x 17,9m

Supraf construita parter 125,4mp Supraf construita etaj  107,25mp + terase/2 = 131,3mp
Hol 17,3mp Dormitor 1 13,5mp
Grup sanitar 2,6mp Baie 4,7mp
Birou 12mp Dormitor 2 13,7mp
Living + Dining 25,4mp Dormitor matrimonial 17,3mp
Bucatarie 20mp Dressing 12,6mp
Camara 1,7mp Baie 8,1mp
Depozitare 6mp Hol +scara 19,5mp
Sera 6mp Terasa 48,1mp
Spatiu Tehnic 7,8mp
DISTRIBUIȚI