Casa cu etaj 15

3510

Suprafata desfasurata 238.45mp

Suprafata construita 112,4mp

Suprafata teren minim 420mp

Gabarit teren 15,5m x 27m

Gabarit constructie 10,5m x 16,4m

Supraf construita parter 112,4mp Supraf construita etaj  97,45mp + terase acoperite = 126.05mp
Vestibul 6,3mp Dormitor 1 15mp
Baie 5mp Baie 4,25mp
Birou 12,6mp Dressing 3,7mp
Living + Dining 42mp Dormitor 2 15mp
Bucatarie 11mp Dormitor matrimonial 18,5mp
Scara 8.9mp Baie 5mp
Terasa 35mp Hol 7,1mp
Scara 8,9mp
Terasa 12,8mp
Balcon 15,8mp
DISTRIBUIȚI