Casa cu lot ingust | alipire la calcan 9

5104

Suprafata desfasurata 196.7mp

Gabarit casa 13.2m/ 7.2m

Gabarit sit  23.2m/ 10.8m

Sit minim 250mp

Supraf construita parter 96.6mp Supraf construita etaj 91.5mp + balcoane/2 100.1mp
Vestibul 7.8mp Hol 4.8mp
Hol 7.3mp Scara 5.4mp
Bucatarie 10.8mp Dormitor 1 18.8mp
Camara 2.4mp Balcon 13.4mp
C.t. 8.6mp Baie 3.5mp
Baie 4.3mp Birou 10.4mp
Living 14.6mp Dormitor 2 17mp
Dining 10mp Dressing 5mp
Scara 5.9mp Baie 6.1mp
Balcon 3.8mp
DISTRIBUIȚI